Covid-19

Beauty Centre Maastricht is geopend conform de richtlijnen van het RIVM. Tijdens de consulten en behandelingen wordt zorgvuldig omgegaan met veiligheid en hygiëne en worden landelijke en beroepsgebonden protocollen gevolgd.

Hoe zorgt Beauty Centre Maastricht voor een veilig werkklimaat omtrent COVID-19?

De richtlijnen zoals opgesteld door de Rijksoverheid worden nauwkeurig en adequaat gevolgd. Hieronder volgen enkele maatregelen die Beauty Centre Maastricht heeft getroffen en verzoeken die aan u, de cliënt, zijn gericht. Een volledig overzicht van alle maatregelen kunt u hier vinden.

Wat doet Beauty Centre Maastricht?

  • Iedere cliënt wordt voorafgaande aan de afspraak gevraagd naar ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op een coronavirusinfectie. Bij symptomen die hierbij kunnen passen wordt de afspraak verzet naar een later moment. Beauty Centre Maastricht neemt deze kosten voor haar rekening. Het verzetten van de afspraak is dus kosteloos.
  • Handalcohol wordt aangeboden.
  • Gedurende het consult en de behandeling wordt door de arts een FFP2/N95 mondmasker gebruikt ter bescherming van beide partijen.
  • Voor en na iedere cliënt wordt de praktijkruimte en het meubilair gedesinfecteerd.
  • Cliënten worden ruim ingepland. Dat wil zeggen dat er voldoende tijd is voor de ene cliënt om te vertrekken voordat de volgende cliënt aankomt. Op die manier blijft het aantal contactmomenten zo klein mogelijk.

Wat kunt u doen?

  • Meld het zo snel mogelijk indien u ziekteverschijnselen krijgt die mogelijk kunnen wijzen op COVID-19.
  • Gebruik de desinfecteervoorzieningen die u aangeboden worden.
  • Kom bij voorkeur alleen naar de afspraak.

Wij verzoeken u vriendelijk zich aan de geadviseerde maatregelen te houden zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor iedereen.